İşsizlik rakamları açıklandı

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına nazaran; 15 ve daha üst yaştaki şahıslarda işsiz sayısı 2023 yılı Mayıs ayında bir evvelki aya nazaran 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %9,5 düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken bayanlarda %13,0 olarak varsayım edildi. 

MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %48,5 OLDU

 İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Mayıs ayında bir evvelki aya nazaran 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken bayanlarda %31,4 olarak gerçekleşti.

MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ 

İşgücü 2023 yılı Mayıs ayında bir evvelki aya nazaran 130 bin kişi azalarak 35 milyon 44 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak %53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,5 iken bayanlarda %36,1 oldu.

 

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %17,0 OLDU

15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta İşsizlik oranı bir evvelki aya nazaran 1,6 puanlık azalış ile %17,0 oldu. Bu yaş kümesinde işsizlik oranı; erkeklerde %14,3, bayanlarda ise %22,3 olarak kestirim edildi.

MEVSİM VE TAKVİM TESİRLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA MÜHLETİ 44,1 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans periyodunda işbaşında olanların, mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma mühleti 2023 yılı Mayıs ayında bir evvelki aya nazaran 0,3 saat azalarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.

EVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %22,5 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Mayıs ayında bir evvelki aya nazaran 1,2 puanlık azalış ile %22,5 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %16,7 olarak iddia edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir